Enter your keyword

Όροι & Προϋποθέσεις

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες και τους κανονισμούς για τη χρήση της Ιστοσελίδας της Jure Uršič s.p., που βρίσκεται στη https://moare.art.

Με την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα υποθέτουμε ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις. Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Moare.art αν δεν συμφωνείτε να πάρετε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα.

Η ακόλουθη ορολογία ισχύει για τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και δήλωση αποποίησης ευθυνών και όλες τις Συμφωνίες: “Πελάτης”, “Εσείς” και “Σας” αναφέρεται σε εσάς, το πρόσωπο συνδεθείτε σε αυτή την ιστοσελίδα και συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Εταιρείας. Η «Εταιρεία», «Εμείς», «Εμείς», «Εμείς» και «Εμείς», αναφέρεται στην Εταιρεία μας. Το “Κόμμα”, “Κόμματα” ή “Εμείς”, αναφέρεται τόσο στον Πελάτη όσο και στους εαυτούς μας. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, αποδοχή και αντάλλαγμα της πληρωμής που απαιτείται για την ανάληψη της διαδικασίας της βοήθειάς μας στον Πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο για τον σαφή σκοπό της ικανοποίησης των αναγκών του Πελάτη σε σχέση με την παροχή των δηλωμένων υπηρεσιών της Εταιρείας, σύμφωνα με και με την ισχύουσα νομοθεσία της Ολλανδίας. Οποιαδήποτε χρήση της παραπάνω ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, πληθυντικό, κεφαλαιοποίηση ή/και αυτός/ ή αυτοί, θεωρούνται εναλλάξιμα και ως εκ τούτου αναφέρονται στο ίδιο.

Cookies

Χρησιμοποιούμε τη χρήση cookies. Με την πρόσβαση στο Moare.art, συμφωνήσατε να χρησιμοποιήσετε cookies σε συμφωνία με την Πολιτική Απορρήτου της Jure Uršič s.p.

Οι περισσότεροι διαδραστικοί ιστότοποι χρησιμοποιούν cookies για να μας επιτρέψουν να ανακτήσουμε τα στοιχεία του χρήστη για κάθε επίσκεψη. Τα cookies χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας για να καταστεί δυνατή η λειτουργικότητα ορισμένων περιοχών για να διευκολύνει τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας. Ορισμένοι από τους συνεργάτες/διαφημιστικούς συνεργάτες μας ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν cookies.

Άδεια

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η Jure Uršič s.p. ή/και οι δικαιοπάροχοί της κατέχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό της Moare.art. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό από το Moare.art για προσωπική σας χρήση που υπόκειται σε περιορισμούς που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Δεν πρέπει:

 • Αναδημοσίευση υλικού από το Moare.art
 • Πώληση, ενοικίαση ή υλικό υπο-άδεια ς από το Moare.art
 • Αναπαραγωγή, αντιγραφή ή αντιγραφή υλικού από το Moare.art
 • Αναδιανομή περιεχομένου από το Moare.art

Η παρούσα συμφωνία αρχίζει την ημερομηνία της παρούσας.

Τμήματα αυτής της ιστοσελίδας προσφέρουν την ευκαιρία στους χρήστες να δημοσιεύουν και να ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες σε ορισμένους τομείς της ιστοσελίδας. Η Jure Uršič s.p. δεν φιλτράρει, εκδίδει, δημοσιεύει ή αναθεωρεί σχόλια πριν από την παρουσία τους στην ιστοσελίδα. Τα σχόλια δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και τις απόψεις της Jure Uršič s.p., των πρακτόρων ή/και των θυγατρικών της. Τα σχόλια αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και τις απόψεις του προσώπου που δημοσιεύουν τις απόψεις και τις απόψεις τους. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Jure Uršič s.p. δεν ευθύνεται για τα Σχόλια ή για οποιαδήποτε ευθύνη, αποζημίωση ή έξοδα που προκλήθηκαν ή/και υπέστη σαν αποτέλεσμα οποιασδήποτε χρήσης ή/και δημοσίευσης ή/και εμφάνισης των Σχολίων σε αυτή την ιστοσελίδα.

Η Jure Uršič s.p. διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα Σχόλια και να αφαιρεί οποιαδήποτε Σχόλια που μπορεί να θεωρηθούν ακατάλληλα, προσβλητικά ή προκαλούν παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

Εγγυάστε και δηλώνετε ότι:

 • Έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύσετε τα Σχόλια στην ιστοσελίδα μας και να έχετε όλες τις απαραίτητες άδειες και συναινέσεις για να το κάνετε.
 • Τα Σχόλια δεν εισβάλλουν σε κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή εμπορικού σήματος οποιουδήποτε τρίτου μέρους.
 • Τα Σχόλια δεν περιέχουν δυσφημιστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό, άσεμνο ή άλλως παράνομο υλικό που αποτελεί παραβίαση της ιδιωτικής ζωής
 • Τα Σχόλια δεν θα χρησιμοποιηθούν για την προσέλκυση ή την προώθηση επιχειρήσεων ή προσαρμοσμένων ή παρόντων εμπορικών δραστηριοτήτων ή παράνομων δραστηριοτήτων.

Με το παρόν παραχωρείτε στην Jure Uršič s.p. μια μη αποκλειστική άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, επεξεργασίας και εξουσιοδότησης άλλων να χρησιμοποιούν, να αναπαράγουν και να επεξεργάζονται οποιοδήποτε από τα Σχόλιά σας σε οποιαδήποτε και σε όλες τις μορφές, μορφές ή μέσα.

Υπερσύνδεση με το Περιεχόμενό μας

Οι ακόλουθοι οργανισμοί μπορούν να συνδεθούν με την Ιστοσελίδα μας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση:

 • Κυβερνητικές υπηρεσίες·
 • Μηχανές αναζήτησης;
 • Ειδησεογραφικές οργανώσεις·
 • Οι διαδικτυακοί διανομείς καταλόγων μπορούν να συνδεθούν με την Ιστοσελίδα μας με τον ίδιο τρόπο που κάνουν υπερσύνδεσμο προς τους Ιστότοπους άλλων εισηγμένων επιχειρήσεων. Και
 • Σύστημα σε επίπεδο Διαπιστευμένες Επιχειρήσεις εκτός από την προσέλκυση μη κερδοσκοπικών οργανισμών, εμπορικά κέντρα φιλανθρωπία, και φιλανθρωπικές ομάδες συλλογής κεφαλαίων που δεν μπορεί να υπερ-σύνδεση στο Web site μας.

Οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να συνδεθούν με την αρχική μας σελίδα, με δημοσιεύσεις ή με άλλες πληροφορίες της ιστοσελίδας, εφόσον ο σύνδεσμος: α) δεν είναι σε καμία περίπτωση παραπλανητικό· β) δεν συνεπάγεται ψευδώς χορηγία, έγκριση ή έγκριση του συνδεόμενης με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του· Και γ) εντάσσεται στο πλαίσιο της ιστοσελίδας του συνδέως.

Ενδέχεται να εξετάσουμε και να εγκρίνουμε άλλα αιτήματα σύνδεσης από τους ακόλουθους τύπους οργανισμών:

 • κοινώς γνωστές πηγές καταναλωτικών ή/και επιχειρηματικών πληροφοριών·
 • dot.com τοποθεσίες της κοινότητας.
 • ενώσεις ή άλλες ομάδες που εκπροσωπούν φιλανθρωπικά ιδρύματα·
 • διανομείς ηλεκτρονικών καταλόγων·
 • δικτυακές πύλες·
 • λογιστικές, νομικές και συμβουλευτικές εταιρείες· Και
 • εκπαιδευτικά ιδρύματα και επαγγελματικές ενώσεις.

Θα εγκρίνουμε αιτήματα σύνδεσης από αυτούς τους οργανισμούς, εάν αποφασίσουμε ότι: (α) ο σύνδεσμος δεν θα μας έκανε να κοιτάξουμε δυσμενώς για τον εαυτό μας ή για διαπιστευμένες επιχειρήσεις μας? (β) ο οργανισμός δεν έχει αρνητικά αρχεία μαζί μας? γ) το όφελος για εμάς από την προβολή του υπερσυνδέσμου αντισταθμίζει την απουσία του Jure Uršič s.p.· Και δ) η σύνδεση εντοπίζεται στο πλαίσιο γενικών πληροφοριών για τους πόρους.

Αυτές οι οργανώσεις μπορούν να συνδεθούν με την αρχική σελίδα μας εφ’ όσον η σύνδεση: α) δεν είναι σε καμία περίπτωση παραπλανητικό· β) δεν συνεπάγεται ψευδώς χορηγία, έγκριση ή έγκριση του συνδεόμενης με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του· Και γ) εντάσσεται στο πλαίσιο της ιστοσελίδας του συνδέως.

Εάν είστε ένας από τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παραπάνω και ενδιαφέρεστε να συνδεθείτε με την ιστοσελίδα μας, πρέπει να μας ενημερώσετε στέλνοντας ένα e-mail στην Jure Uršič s.p.. Παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε το όνομά σας, το όνομα του οργανισμού σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και τη διεύθυνση URL του ιστοτόπου σας, μια λίστα με τις διευθύνσεις URL από τις οποίες σκοπεύετε να συνδεθείτε με τον Ιστότοπό μας και μια λίστα με τις διευθύνσεις URL στον ιστότοπό μας με τις οποίες θέλετε να συνδεθείτε. Περιμένετε 2-3 εβδομάδες για μια απάντηση.

Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί μπορούν να υπερσυνδεθούν με την Ιστοσελίδα μας ως εξής:

 • Με τη χρήση της εταιρικής μας επωνυμίας. Ή
 • Με τη χρήση του ομοιόμορφου εντοπιστή πόρων που συνδέεται με? Ή
 • Με τη χρήση οποιασδήποτε άλλης περιγραφής της ιστοσελίδας μας που συνδέεται με αυτό έχει νόημα στο πλαίσιο και τη μορφή του περιεχομένου στην ιστοσελίδα του συνδεδεμένου μέρους.

Καμία χρήση του λογότυπου της Jure Uršič s.p. ή άλλου έργου τέχνης δεν θα επιτρέπεται για τη σύνδεση χωρίς συμφωνία άδειας χρήσης εμπορικού σήματος.

Iframes

Χωρίς προηγούμενη έγκριση και γραπτή άδεια, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε πλαίσια γύρω από τις ιστοσελίδες μας που μεταβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση ή εμφάνιση της Ιστοσελίδας μας.

Ευθύνη περιεχομένου

Δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε περιεχόμενο που εμφανίζεται στον Ιστότοπό σας. Συμφωνείτε να μας προστατεύσετε και να μας υπερασπιστείτε από όλες τις αξιώσεις που αυξάνονται στην ιστοσελίδα σας. Κανένας σύνδεσμος δεν θα πρέπει να εμφανίζεται σε οποιονδήποτε Ιστότοπο που μπορεί να ερμηνευθεί ως συκοφαντική, άσεμνη ή εγκληματική, ή που παραβιάζει, παραβιάζει με άλλο τρόπο ή υποστηρίζει την παραβίαση ή άλλη παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων.

Το απόρρητό σας

Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου

Επιφύλαξη Δικαιωμάτων

Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε να αφαιρέσετε όλους τους συνδέσμους ή οποιονδήποτε συγκεκριμένο σύνδεσμο προς την Ιστοσελίδα μας. Εγκρίνετε την άμεση κατάργηση όλων των συνδέσμων προς την Ιστοσελίδα μας κατόπιν αιτήματος. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αμήν αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις και συνδέει την πολιτική ανά πάσα στιγμή. Με τη συνεχή σύνδεση με την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε να είστε δεσμευμένοι και να ακολουθήσετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις σύνδεσης.

Αφαίρεση συνδέσμων από την ιστοσελίδα μας

Αν βρείτε οποιοδήποτε σύνδεσμο στην ιστοσελίδα μας που είναι προσβλητικό για οποιοδήποτε λόγο, είστε ελεύθεροι να επικοινωνήσετε και να μας ενημερώσει ανά πάσα στιγμή. Θα εξετάσουμε αιτήματα για την κατάργηση συνδέσμων, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι ή ούτω καθ’ αυτού ή να σας απαντήσουμε άμεσα.

Δεν διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα είναι σωστές, δεν εγγυόμαστε την πληρότητα ή την ακρίβειά τους. Ούτε υποσχόμαστε να διασφαλίσουμε ότι η ιστοσελίδα παραμένει διαθέσιμη ή ότι το υλικό στην ιστοσελίδα ενημερώνεται.

Αποποίηση

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποκλείουμε όλες τις δηλώσεις, εγγυήσεις και προϋποθέσεις που σχετίζονται με την ιστοσελίδα μας και τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Τίποτα σε αυτή την αποποίηση ευθυνών δεν θα:

 • περιορίστε ή αποκλείστε την ευθύνη μας ή την ευθύνη σας για θάνατο ή σωματική βλάβη,
 • περιορίστε ή αποκλείστε την ευθύνη μας ή την ευθύνη σας για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση,
 • περιορίστε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή τις υποχρεώσεις σας με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, Ή
 • αποκλείουν οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή τις υποχρεώσεις σας που ενδέχεται να μην αποκλείονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις ευθύνης που ορίζονται στην παρούσα Ενότητα και αλλού στην παρούσα αποποίηση ευθυνών: α) υπόκεινται στην προηγούμενη παράγραφο· Και β) διέπουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποποίηση ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από συμβάσεις, αδικοπραξίας και για παράβαση του εκ του νόμου καθήκοντος.

Εφόσον η ιστοσελίδα και οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες στην ιστοσελίδα παρέχονται δωρεάν, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιασδήποτε φύσης.